Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM

Kritikusinfrastruktúra védelmi őr képzés

A képzés célja:

A képzésben résztvevő képessé váljon nagy veszélyezettségnek kitett telephelyeken szakszerű intézkedésre, biztonságos kényszerítő eszközök használatra, maximális biztonsággal lőfegyver kezelésre és használatra, taktikai eljárások használatára, kritikusinfrastruktúra eszközeinek felismerésére, valamint a sec-medic elsősegélynyújtó eljárásnak köszönhetően veszélyhelyzetben, nagyfokú stressz alatt elsősegélyt nyújtani.

Leírás

Kritikusinfrastruktúra védelmi őr képzés során megszerezhető kompetenciák

1. Lőkiképzés

Ismeri a lőfegyverek fejlődéstörténetét, csoportosítását, általános felépítését, a lőszereket
Ismeri a robbanóanyagok fejlődéstörténetét, a robbanási jelenségek típusait, robbanóanyagok jellemzőit
Ismeri a robbanóanyagok felosztását, az iniciáló eszközöket
Ismeri és alkalmazza a fegyverekkel kapcsolatos biztonsági és tiltó rendszabályokat
Fegyvertechnikai alapismeretekkel rendelkezik
Lőelméleti ismeretekkel rendelkezik
Ismeri a fegyver hordmódokat, a fegyver elővételi technikákat, fegyverfogási technikákat
Ismeri a célzás, légzés, billentyű elhúzás és utántartás fázisait
Képes tüzelési testhelyzetek felvételére
Fegyverismerettel rendelkezik
Képes szét és összeszerelésre
Ismeri és betartja a fegyverre vonatkozó biztonsági rendszabályokat
Ismeri és betartja a lőtéren általában betartandó alapvető szabályokat és tilalmakat
Tudja mi a tilos a lőtéren
Ismeri és alkalmazza a lőtéren adható jeleket, jelzéseket
Lőgyakorlatokat hajt végre
Képes egyes lövések, dupla lövések leadására, gyakorlati alapszituációk megoldására
Képes gyakorlati összetett, illetve ismeretlenes szituációk megoldására

2. Intézkedéstaktika

Ismeri az intézkedés fogalmát
Ismeri a rá vonatkozó tájékoztatási kötelezettséget
Ismeri az intézkedő jogosultságait
Ismeri az intézkedő kötelezettségeit
Ismeri, felismeri az intézkedés alapjául szolgáló eseményeket
Önvédelmi ismeretekkel rendelkezik
Képes kényszerítő eszköz alkalmazására
Ismeri és felismeri a rendkívüli eseményeket a védett objektumban
Ismeri a rendkívüli események fajtáit, a kapcsolatos általános szabályokat és feladatokat
Helyzetgyakorlatokat végez

3. Sec-medic

Ismeri az elsősegélynyújtás törvényi szabályozásait
Ismeri a baleset fogalmát, a sérülések osztályozását
Ismeri az ellátási sorrendet
Tömegbalesettel kapcsolatos ismertekkel rendelkezik
Képes a helyszín biztosítására
Képes életjelek megállapítására
Képes a sérülések felosztására
Képes újraélesztésre
Képes elsődleges sebellátásra
Ismeri a vérzések fajtáit
Képes vérzéscsillapításra
Képes a shock kezelésére
Ismeri az áramütést szenvedett személy ellátásának szabályait
Felismeri az allergiás reakciókat és képes a reakciók ellátására
Képes az ájult, eszméletlen személy ellátására
Képes eszméletlen beteg ellátására

Tervezett képzési idő

Elméleti órák száma: 16 tanóra
Gyakorlati órák száma: 24 tanóra
Összes óraszám: 40 tanóra

Csoportos képzés

Tartalma

a lőfegyverek fejlődéstörténete
a lőfegyverek csoportosítása
lövészfegyverek általános felépítése
lőszerek
a robbanóanyagok fejlődése
a robbanási jelenségek típusai
robbanóanyagok jellemzői
a robbanóanyagok felosztása
iniciáló eszközök
biztonsági és tiltó rendszabályok
fegyvertechnikai alapismeretek
lőelmélet
fegyver hordmódok, fegyver elővétele
fegyverfogási technikák
célzás, légzés, billentyű elhúzás és utántartás fázisa
tüzelési testhelyzetek felvétele
fegyverismeret
részletes szét és összeszerelés
fegyverre vonatkozó biztonsági rendszabályok
a lőtéren általában betartandó alapvető szabályok és tilalmak
a lőtéren TILOS
a lőtéren adható jelek, jelzések
lőgyakorlatok végrehajtása
szárazgyakorlás
egyes lövések leadása
dupla lövések leadása
gyakorlati alapszituációk megoldása
gyakorlati összetett, illetve ismeretlenes szituációk megoldása

Értékelések

Még nincsenek értékelések.

„Kritikusinfrastruktúra védelmi őr képzés” értékelése elsőként

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.